PRIOPĆENJE: Agrocentri ulaze u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030.

KOPRIVNICA – U tijeku je izrada Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine koji se odvija kroz nekoliko faza i kroz nekoliko tematskih skupina, a osnovala ih je aktualna Vlada RH, koje, svaka u svom segmentu i području djelovanja, identificiraju i osmišljavaju najbolji način kako u narednih 10-ak godina iskoristiti sve gospodarske, prirodne, društvene i ljudske potencijale za kvalitetan napredak te rast i razvoj naše zemlje.

Jedan od članova tematske skupine „Hrana i  bioekonomija“ je i potpredsjednik ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije dr. sc. Tomislav Jurendić, nekadašnji pomoćnik ministar regionalnog razvoja i fondova EU. Svi članovi tematske skupine „Hrana i biokemija“ kao i ostalih osnovanih tematskih skupina bili su pozvani predložiti projekte za uvrštenje u Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030. godine, no u Strategiju su uvrštena samo četiri projekta, od kojih je jedan upravo projekt potpredsjednika ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije dr. sc. Tomislava Jurendića „Integriranje proizvođača u učinkovit lanac opskrbe hranom“,  odnosno radi se o osnivanju Agrocentara u 20 županija i Gradu Zagrebu. Projekt je važan jer jamči otkup proizvoda jedino i samo od mikro proizvođača hrane i mikro poljoprivrednika, a ideja je na ovaj način dodatno ojačati ulogu hrvatskih županija jer će one samostalno organizirati rad Agrocentara. Još plus projekta „Integriranje proizvođača u učinkovit lanac opskrbe hranom“ je, osim što će se ojačati uloga županija, jamči se otkup od mikro proizvođača kako bi se i njih ojačalo, a sve to, posredno će utjecati i na demografiju te razvoj ruralnih područja u svim dijelovima Republike Hrvatske. Kako će se ovaj projekt nalaziti u Nacionalnoj strategiji razvoja RH do 2030. godine, koja će biti gotova do listopada te će ju potom Vlada RH uputiti na donošenje Hrvatskom saboru, projekt „Integriranje proizvođača u učinkovit lanac opskrbe hranom“ će se provoditi.

U tijeku je predlaganje, odnosno rad na modelima rada samih Agrocentara, kako bi se na najbolji način u svakoj županiji u kojoj će se Agrocentar nalaziti, iskoristiti potencijali koji se tamo pružaju. Poseban naglasak u cijelom procesu i projektu bit će stavljen na bioekonomiju, a sve s ciljem kako bi se zaokružili proizvodni procesi te kako bi se visokovrijedni biootpad preradio i na taj način dobili novi proizvodi.

Za projekt „Integriranje proizvođača u učinkovit lanac opskrbe hranom“ potpredsjednik ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije dr. sc. Tomislav Jurendić dobio je potporu Stručnog odbora za regionalni razvoj i EU fondove pri ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije kao i nacionalnog Stručnog odbora.

Potpredsjednik ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije dr. sc. Tomislav Jurendić i dalje ostaje aktivno raditi u provođenju i realizaciji projekta „Integriranje proizvođača u učinkovit lanac opskrbe hranom“, kao član tematske skupine „Hrana i biokemija“ te će sudjelovati i u pregovorima RH s EK za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Projekt „Integriranje proizvođača u učinkovit lanac opskrbe hranom“ s provođenjem bi trebao krenuti 1. siječnja 2021. godine, dok bi Nacionalna strategija razvoja RH do 2030. godine s provođenjem trebala krenuti od 2020. godine.