Županijski odbor Mladeži

Članovi Županijskog odbora su: Tomislav Embreuš (Virje), Matija Kolarević (Gola), Nikola Kovačec (Koprivnica), Matija Martinčić (Glogovac), Fran Papac (Koprivnički Bregi), Iva Papac (Koprivnički Bregi), Dominik Petak (Koprivnica), Dolores Popijač (Koprivnica), Antonio Rac (Gola), Ivan Rerih (Virje), Anamaria Rora (Koprivnica), Lovro Šoštarić (Koprivnica), Antonia Špoljar (Križevci) i Florijan Tremski (Koprivnica).

  1. Ivan Car, predsjednik
  2. , dopredsjednik
  3. , dopredsjednik
  4. , dopredsjednik
  5. , dopredsjednik
  6. , član
  7. , tajnica