ODRŽANA 14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KOPRIVNICA – 14. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održana je u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. godine u prostorima koprivničke Gradske vijećnice. Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije raspavljali su o 34 točke dnevnog reda.

Članovi su, među ostalim, usvojili Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine kao i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godine. U protekloj godini prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije iznosili su 419,8 milijuna kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci Proračuna bili 419,6 milijuna kuna. Kako je prilikom predstavljanja ostvarenje prošlogodišnjeg Proračuna naglasio župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, ostvaren je višak iz tekućeg razdoblja od 175 tisuća kuna, no s obzirom na preneseni manjak iz prijašnjih godina, 2018. godinu Koprivničko-križevačka županija završila je s 47 milijuna kuna u minusu. To je konsolidirani proračun Koprivničko-križevačke županije i svih njezinih proračunskih korisnika, a taj manjak odnosi se na poslovanje koprivničke Opće bolnice “Dr. Tomislav Badrek”.

Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije razmatrali su i razna izvješća, poput Izvješća o mjerama provođenja Programa “Međunarodna suradnja i EU projekti”, Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Godišnjeg izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije te Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za proteklu godinu. Na istoj je sjednici, među ostalim, usvojen i Zaključak o prihvaćanju provedbe razvoja infrastrukture Projekta širokopojasnog pristupa na području grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac. Doneseni su i zaključci vezeni uz zdravstvo u Koprivničko-križevačke županije, poput Zaključka o davanju prijedloga izmjena Mreže javne zdravstvene službe te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Gornjoj Rijeci.