Županijski odbor Mladeži HDZ-a Koprivničko-križevačke županije

U Županijski odbor Mladeži HDZ-a Koprivničko – križevačke županije ušli su:

Tomislav Embreuš (Virje),

Matija Kolarević (Gola),

Nikola Kovačec (Koprivnica),

Matija Martinčić (Glogovac),

Fran Papac (Koprivnički Bregi),

Iva Papac (Koprivnički Bregi),

Dominik Petak (Koprivnica),

Dolores Popijač (Koprivnica),

Antonio Rac (Gola),

Ivan Rerih (Virje),

Anamaria Rora (Koprivnica),

Lovro Šoštarić (Koprivnica),

Antonia Špoljar (Križevci)

Florijan Tremski (Koprivnica).

Nadzorni odbor čine: