Rezultati izbora za vijeća koprivničkih mjesnih odbora

Na izborima za vijeća Mjesnih odbora, glasovalo je tek  3608 građana, što je 13,71 posto birača. Važećih je listića bilo 3552.

U većini mjesnih odbora, pobjedu je odnijela koalicija SDP, HSS, Glas, Laburisti, HSU, HSS koji imaju ukupno 58 članova mjesnih odbora.

Slijedi ih HDZ, Mreža, HNS, HDS s 42 mjesta.

Najviše članova SDP ima u MO Reka, Jagnjedovec, Štaglinec, Herešin, Centar, Ledinska, Taraščice i Vinica.

Desna koalicija natpolovičnu većinu ima u Draganovcu, Kunovec Bregu, Banovcu i Miklinovcu.

Neriješena situacija je u odborima MO Dubovec gdje će dva člana biti iz desne koalicije, četiri iz koalicije SDP-a, dva iz liste birača Mire Guslov.

Brežanec će pak voditi tri člana iz desne koalicije, dva iz lijeve i dva iz grupe birača Nevenko Šimunić.

U Starigradu lijeva koalicija ima tri člana, desna jednog i tri člana ima Snježana Veličan.

U Bakovčici Radovan Kneževič ima tri člana, a SDP dva. Na Lenišću je HDZ osvojio tri mandata, SDP dva, a Alan Vorkapić dva.

Podolice imaju tri člana iz HDZ-a, 3 iz SDP-a i tri iz liste birača Nikola Barbarić.

Tablica s detaljnim rezultatima: