Konačni rezultati unutarstranačkih izbora za članove Županijskog i Nadzornog odbora te izaslanike za Opći sabor

KOPRIVNICA – Konačni rezultati unutarstranačkih izbora za članove Županijskog i Nadzornog odbora te izaslanike za Opći sabor HDZ-a, održanih u subotu, 4. prosinca 2021. godine na biračkim mjestima u općinama i gradovima u Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničko-križevačkoj županiji bilo je 219 izaslanika, a izborima ih je pristupilo 207.

U Županijski odbor HDZ-a Koprivničko-križevačke županije izabrani su:

 1. Ratimir Ljubić
 2. Krešimir Habijanec
 3. Mato Devčić
 4. Božica Trnski
 5. Ljiljana Šapina
 6. Stjepan Peršin
 7. Mirko Habijanec
 8. Saša Cestar
 9. Ernest Forjan
 10. Mirko Perok
 11. Katarina Kozarić Šabarić
 12. Dimče Sertić
 13. Emina Kovačević
 14. Goran Hrg
 15. Zvonimir Širjan
 16. Goran Kovačić
 17. Siniša Pavlović
 18. Dražen Papac
 19. Eugen Pali
 20. Barbara Blazic
 21. Zvonimir Fajfarić
 22. Miroslav Kovačić
 23. Jadranko Jambrec
 24. Verica Rupčić
 25. Mateja Jež Rogelj
 26. Stjepan Fosić
 27. Branko Patačko
 28. Marina Mihalec
 29. Krešimir Matijašić
 30. Darko Pehnec
 31. Rajko Gašparić
 32. Ivan Čupen
 33. Marko Derežić
 34. Martin Milek
 35. Igor Lovrek
 36. Igor Horvat
 37. Ivan Mićurin

U Nadzorni odbor HDZ-a Koprivničko-križevačke županije izabrani su:

 1. Tihomir Kolar
 2. Marina Juratović
 3. Ivan Derežić
 4. Mario Biljan
 5. Željko Zvonar

Za izaslanike za Opći sabor HDZ-a izabrani su:

 1. Renato Kivač
 2. Damir Felak
 3. Tihomir Kvakarić
 4. Mirko Habijanec
 5. Ljiljana Šapina
 6. Martina Zdilar Serić
 7. Laura Varjačić
 8. Martina Jeren Šašek
 9. Zvonimir Širjan
 10. Darko Pehnec
 11. Ana Čmarec
 12. Željka Pucan
 13. Martin Milek
 14. Stjepan Fosić
 15. Željko Turbelija
 16. Eugen Pali
 17. Anđelko Belec
 18. Mladen Mesarov
 19. Milan Fel
 20. Željko Zvonar
 21. Drago Marušić
 22. Alen Janći