ODAZIV U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI U 11,30 sati

ODAZIV U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI U 11,30 sati:

 

Koprivnica 12,69%
Križevci 15,16%
Đurđevac 20,16%
   
Drnje 14,27%
Đelekovec 17,46%
Ferdinanovac 20,78%
Gola 16,05%
Gornja Rijeka 20,12%
Hlebine 19,51%
Kalinovac 25,12%
Kalnik 20,40%
Kloštar Podravski 17,28%
Koprivnički Bregi 17,24%
Koprivnički Ivanec 16,07%
Legrad 18,23%
Molve 22,22%
Novigrad Podravski 15,65%
Novo Virje 17,65%
Peteranec 18,89%
Podravske Sesvete 19,27%
Rasinja 16,62%
Sokolovac 10,66%
Sv. I. Žabno 12,82%
Sv. P. Orehovec 11,96%
Virje 14,08%