Štefica Sirutka

Štefica Sirutka – Rizničarka
Rođena 21. prosinca 1969. godine u Đelekovcu.
Osnovnu školu je završila u Đelekovcu, srednju školu u Koprivnici, a Višu grafičku školu u Zagrebu. Na vanrednom preddiplomskom studiju Grafičkog fakulteta iz Zagreba 2011.godine stekla je zvanje sveučilišna prvostupnica inžinjerka grafičke tehnologije.
Polaznica je prve godine diplomskog studija na istom fakultetu.
Zaposlila se 1993. godine u Bilokalnik –IPA u Koprivnici gdje je radila do 2007.godine kao tehnolog grafičkog područja.
Zaposlena je u Tvornici papirnih vreća iz Borovljana u sastavu grupe „Grafičar“ iz Ludbrega kao šef pripreme, a ujedno je član uprave.
Članica je HDZ-a od 2007. godine, od kad obnaša dužnost tajnika Općinskog odbora HDZ-a Đelekovec.
Općinska je naćelnica Općine Đelekovec od 2009.godine kao volonter.
Od srednjoškolskih dana je članica Kulturno prosvjetnog društva „Seljačka sloga“ iz Đelekovca u kojem je jedno vrijeme bila i predsjednica društva.
Udana je i majka dvoje djece. Živi s obitelji u Đelekovcu.