Damir Felak

Damir Felak – dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a

Saborski zastupnik 

 

Rođen sam 08.travnja 1965. godine u Zagrebu.
Osnovnu i srednju školu završio sam u Koprivnici.
Na šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao sam 1990. godine
 te stekao zvanje diplomiranog inženjera šumarstva.
2013. godine završio sam poslijediplomski spcijalistički studij Strateško poduzetništvo na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stekao akademski naziv
Sveučilišni specijalist strateškog poduzetništva.
1990. godine zaposlio sam se u ondašnjem Šumskom gospodarstvu koje 1991. godine postaje sastavni 
dio Hrvatskih šuma d.o.o. gdje radim do sredine 1997. godine.
Od 1997. godine do 2001. godine bio sam na dužnosti dožupana Koprivničko-križevačke županije.
Od 2002. godine do kraja 2015. godine ponovno radim u Hrvatskim šumama d.o.o.
Radio sam na više radnih mjesta počevši od revirnika, stručnog suradnika, upravitelja šumarije, 
višeg stručnog suradnika do člana Uprave.
Prvi put sam izabran u 8. saziv Hrvatskog sabora koji je konstituiran 28.12. 2015. godine,
a drugi puta u 9. saziv koji je konstituiran 14.10.2016. 
godine te i sada obnašam dužnost Zastupnika u Hrvatskom saboru.
Član sam Odbora za gospodarstvo i Odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru,
te Državnog povjerenstva za procjenu šteta odelementarnih nepogoda.
U periodu od 1993. godine do 1997. godine. uz redovni posao obnašao sam dužnost
načelnika Općine Sokolovac.
Član sam Hrvatske demokratske zajednice od 1991.g. Obnašao sam niz dužnosti u stranci,
Između ostaloga bio sam predsjednik Županijskog odbora,
te Predsjednik Gradskog odbora Koprivnica u dva mandata.
Član sam Središnjeg odbora HDZ-a.
Ujedno sam dopredsjednik Županijskog odbora Koprivničko-križevačke županije
i dopredsjednik Gradskog odbora Koprivnica.
Vijećnik sam u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije.
Hrvatski sam branitelj, nositelj Spomenice Domovinskog rata 1990-1992.
Spomenice domovinske zahvalnosti i odličja Red hrvatskog pletera.
Oženjen sam i otac jednog djeteta, živim s obitelji u Koprivnici